Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Organizační opatření VZP ČR č. 57/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 je určeno poskytovatelům zdravotních služeb.

V návaznosti na aktualizaci Organizačního opatření VZP č. 57/2020 a na vydání nového Organizačního opatření č. 20/2021, kdy bylo umožněno očkování proti onemocnění COVID-19 i jiným odbornostem mimolůžkové ambulantní specializované péče, platí tento postup:

  1. smluvní nelůžkový poskytovatel ambulantní specializované péče, který požádá místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR o nasmlouvání výkonů očkování, musí doložit, že má zřízen přístup do ISIN do modulu „Pacienti COVID-19“, nebo o tento přístup požádal – za tímto účelem VZP ČR vytvořila formulář čestného prohlášení. Součástí čestného prohlášení jsou i tyto informace:
    • aktuální informace k postupu objednávání očkovacích látek proti COVID-19 jsou dostupné na webových stránkách společností Avenier a.s.
    • očkovací látku proti COVID-19 COMIRNATY výrobce BioNTech/Pfizer je možno objednat v minimálním množství 30 dávek v 5 vialkách
    • očkovací látku proti COVID-19 SPIKEVAX výrobce Moderna je možno objednat v minimálním množství 50 dávek v 5 vialkách
  2. následně po dodání podepsaného čestného prohlášení budou nasmlouvány výkony očkování

Veškeré údaje a metodiky k zaznamenávání provedených očkování do systému ISIN jsou k dispozici na webových stránkách ÚZIS. Na těchto stránkách je dostupný i manuál pro zaznamenávání do ISIN pro ostatní poskytovatele (kromě praktických lékařů).