Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace pro praktické lékaře a pacienty

 

Do očkování se v týdnu od 1. března postupně zapojují i praktičtí lékaři, a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.
Podrobné informace o očkování u praktických lékařů si můžete stáhnout z letáku Zapojení praktických lékařů do očkování (formát pdf, velikost 2 MB), nebo je naleznete na Portále pro pacienty a pacientské organizace.

Zapojení praktických lékařů do očkování

Praktičtí lékaři, kteří mají zájem očkovat ve své ordinaci musí nejprve registrovat své pacienty přes ISIN Očko, jak uvádí ÚZIS. Návod pro zaznamenání očkování proti onemocnění COVID-19 v informačním systému infekčních nemocí ISIN pro praktické lékaře si můžete stáhnout z webu ÚZIS.

Webová aplikace pro praktické lékaře

Děkujeme za registraci ve webové aplikaci pro praktické lékaře a Váš projevený zájem o očkování pacientů. Registrace se setkala s menším ohlasem, než jsme očekávali. Registraci na našich stránkách pro praktické lékaře již nevyužíváme.