Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace pro praktické lékaře a pacienty

Do očkování se v týdnu od 1. března postupně zapojují i praktičtí lékaři, a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.
Aktuální informace k očkování proti COVID-19 a distribuci očkovacích látek do ordinací praktických lékařů si můžete stáhnout z letáku Ministerstva zdravotnictví Aktuální informace k očkování proti covid-19 a distribuci očkovacích látek do ordinací praktických lékařů (formát pdf, velikost 216 kB) ze dne 8. 6. 2021 nebo je naleznete na Portále pro pacienty a pacientské organizace.

Zapojení praktických lékařů do očkování

Praktičtí lékaři, kteří mají zájem očkovat ve své ordinaci musí nejprve registrovat své pacienty přes ISIN Očko, jak uvádí ÚZIS. Návod pro zaznamenání očkování proti onemocnění COVID-19 v informačním systému infekčních nemocí ISIN pro praktické lékaře si můžete stáhnout z webu ÚZIS.

Vakcína Moderna

Vakcíny na první dávky lze objednat po přihlášení na webových stránkách společnosti Avenier a.s. V případě, že jste vakcínu na první dávku již obdrželi prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (respektive Hasičského záchranného sboru) budou vám vakcíny na druhou dávku automaticky dodány tak, aby byl dodržen interval dle SPC 42 dnů. Veškeré další důležité informace k vakcíně Moderna naleznete na webu společnosti Avenier.

Vakcína Vaxzevria

Nový objednávkový systém pro praktické lékaře na vakcínu Vaxzevria byl spuštěn 19. dubna 2021.

Informace ohledně dodávek prvních a druhých dávek Vaxzevria (AstraZeneca)

1. Vše nyní dodávané distributorem jsou první dávky (závoz distributora druhými dávkami se předpokládá nejdříve na konci příštího týdne, tj. 19. kalendářního týdne, spíše až v týdnu následujícím)

2. Kdo dostal první dávky jinak než přímo dodávkou od distributora Alliance Healthcare, tedy od kraje (tzv. výdejem z OČM), dostane stejnou cestou i dávky druhé – bez objednávky. U části z Vás již rozvoz vakcín na druhé dávky probíhá, a to jednak s ohledem na množství vakcíny dodávané do ČR a také s ohledem na Českou vakcinologickou společností ČLS JEP doporučované vakcinační schéma s rozmezím 12 týdnů mezi dávkami.

3. Kdo dostal první dávky přímým závozem od distributora Alliance Healthcare, dostane opět přímým závozem od distributora dávky druhé na základě objednávky na druhé dávky v CFA – dodávky hlídá centrální řídící tým na ministerstvu.

Pokud lékař, který dostal přímo od distributora první dávku

a) udělal v CFA objednávku a v komentáři uvedl text 2. dávka, je tato objednávka vedena jako objednávka na druhou dávku a bude dodána v příštích třech týdnech (termín závozu se bude odvíjet od data dodání první dávky tak, aby byl dodržen interval přeočkování po 84-91 dnech)

b) udělal v CFA objednávku a v komentáři neuvedl text 2. dávka (tedy objednávka se tváří jako objednávka na další první dávku), může objednávku změnit a do textu dopsat "2. dávka".

c) nebude mít objednávku na druhou dávku a bude zjištěno (z přehledu dodání prvních dávek přímo distributorem), že bude druhou dávku potřebovat, bude kontaktován dispečinkem očkování a objednávka se dořeší.

Vakcína Janssen

Informace o distribuci vakcíny Janssen naleznete na webu společnosti Avenier.

Webová aplikace pro praktické lékaře

Děkujeme za registraci ve webové aplikaci pro praktické lékaře a Váš projevený zájem o očkování pacientů. Registrace se setkala s menším ohlasem, než jsme očekávali. Registraci na našich stránkách pro praktické lékaře již nevyužíváme.