Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Monoklonální protilátky v léčbě onemocnění COVID-19

Jedná se o tři neregistrované léčivé přípravky

 • Bamlanivimab
 • Etesevimab
 • REGN-COV2

K čemu jsou určeny

Monoklonální protilátky lze na základě zvážení lékaře doporučit všem pozitivním pacientům s mírnými příznaky, u kterých hrozí riziko závažného průběhu nemoci a dále pro velmi rizikové nemocné po expozici s nakaženým, a to i bez pozitivity PCR, v případě, že nemají dokončené očkování.

Komu se mohou podat

Děti od 12 let (alespoň 40 kg), zvážení míry rizika je vždy na ošetřujícím lékaři, rizikové faktory a dg, které indikují podání monoklonálních protilátek jsou dány Rozhodnutím MZČR ze dne 15. 9. 2021 (MZDR 3724/2021-11/OLZP – Bamlanivimab, Etesevimab; MZDR 3725/2021-12/OLZP – REGN-COV2), lze podat v těhotenství a při kojení.

Osoby, u kterých hrozí riziko těžkého průběhu onemocnění

U dospělých:

 • Obezita (BMI nad 35 kg/m²)
 • Chronické onemocnění jater
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Cukrovka (Diabetes mellitus)
 • Závažná porucha imunity
 • Imonosupresivní léčba
 • Závažná onemocnění plic
 • Onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • Trombofilní stav v dispenzární péči
 • Nervosvalová onemocnění
 • Stav po transplantaci orgánu či kostní dřeně
 • Věk > 65let
 • Věk > 55let a současně kardiovaskulární onemocnění, plicní onemocnění nebo vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)

U dětí ve věku 12 – 17 let:

 • Obezita (BMI > 85 percentil pro věk a pohlaví pacienta)
 • Srpkovitá anemie
 • Vrozené nebo získané onemocnění srdce
 • Porucha nervosvalového vývoje např. mozková obrna
 • Zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu nesouvisející s COVID-19
 • Astma, onemocnění dýchacích cest

Kdy se podávají

10 dní od začátku příznaků onemocnění (pouze u mírného až středně závažného onemocnění), do 4 dnů
od posledního kontaktu.

Kdo indikuje podání monoklonárních protilátek

Lékař se specializovanou způsobilostí (praktický lékař, ambulantní specialista, lékař v nemocnici), prostřednictvím žádanky v ISIN (Informační systém infekčních nemocí)

Kde je mohou podat

 • u poskytovatele zdravotních služeb (PZS) lůžkové péče s urgentním příjmem typu I a II, nebo PZS lůžkové péče zřízené MZČR,
 • dále u PZS lůžkové péče, pacientovi, který není hospitalizovaný z důvodu onemocnění Covid19.

Seznam pracovišť v MSK

1. Fakultní nemocnice Ostrava  597 371 111
2. Městská nemocnice Ostrava, p.o. 596 194 342
3. Nemocnice AGEL Ostrava Vítkovice a. s. 595 633 200
4. Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 553 766 340
5. Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o. 558 415 340
6. Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. 556 773 401
7. Nemocnice Havířov, p.o. 596 491 655
8. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. 603 896 091
9. Nemocnice Třinec p.o. 558 309 111
10. Karvinská hornická nemocnice a.s. 725 669 163 

Jak probíhá podání protilátek

Klinické vyšetření, anamnéza (vyloučení kontraindikací), informovaný souhlas, podává se nitrožilně (30 min.), následně hodinová observace (úkon trvá celkem 2 hod.)

Po podání protilátek

 • pacient obdrží informaci pro pacienty a zprávu pro registrujícího praktického lékaře
 • pokračuje v dodržování zásad izolace a karantény
 • podání lze opakovat v poloviční dávce za 4 týdny v případě trvající expozice
 • očkování je možné aplikovat 3 měsíce po podání monoklonálních protilátek