Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Prioritní skupiny – kdo se očkuje

Očkování pracovníků v sociálních službách

Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách.
Pracovníci se registrují pomocí speciálního kódu, který obdrží od poskytovatele sociálních služeb. Zároveň dostanou i potvrzení o zaměstnání, které budou při samotném očkování předkládat. Po obdržení kódu provedou zájemci o očkování registraci přes Centrální rezervační systém. V případě problémů s registrací si můžete stáhnout informace Jak postupovat v případě problémů týkajících se registrace zaměstnanců sociální péče (formát pdf, velikost 84 kB)

Očkování osob s chronickým onemocněním

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to v Centrálním rezervačním systému. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou. Nadále platí, že se chronicky nemocní mohou očkovat u svého praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí. Více informací najdete na stránkách pacientských organizací, nebo si můžete stáhnout leták Očkovaní chronicky nemocných pacientů (formát pdf, velikost 1 MB).

Očkování pro pedagogické pracovníky či nepedagogické zaměstnance

Od 27. února 2021 se spustila registrace k očkování pro pedagogické pracovníky či nepedagogické zaměstnance (ti se registrují pomocí unikátního kódu předaného vybraným zaměstnancům ředitelem školy nebo školského zařízení). Více informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo si můžete stáhnout leták „Očkování učitelů (formát pdf, velikost 125 kB)“.

Očkování pro osoby starší 70 let

Od 1. března 2021 se spustila registrace k očkování pro seniory od 70 let – více informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo si můžete stáhnout leták „Očkování osob starších 70 let (formát pdf, velikost 103 kB)“.

Očkování zdravotnických pracovníků

Zdravotničtí pracovníci jsou prioritní skupinou určenou k očkování již v první fázi očkovací kampaně (fáze 1A). O způsobech objednání k očkování se můžete podrobněji dozvědět stažením informací "Očkování zdravotnických pracovníků (formát pdf, velikost 159 kB)", které vydalo MZČR dne 25. ledna 2021.

Zdravotničtí pracovníci zařazeni dle informace MZČR ze dne 25. ledna 2021 do skupiny objednání k očkování mimo Centrální rezervační systém (studenti lékařských fakult, dobrovolníci, osoby podílející se na péči o COVID pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech a s potenciálně infekčním materiálem, zvláště, nejsou-li tyto osoby vedeny v Národním registru zdravotnických pracovníků) se v případě zájmu o očkování mohou se svými dotazy obracet přímo na níže uvedená očkovací místa a případně se domluvit na rezervaci termínu očkování.

Seznam očkovacích míst zdravotnických pracovníků.