Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání - 5. října 2020

  • Kraj připravil pro registraci dobrovolníků ochotných poskytnout pomoc se zvládáním epidemiologické situace e-mailovou adresu spolu2@msk.cz.
  • Krizový štáb Moravskoslezského kraje žádá obce o spolupráci s vyzýváním občanů Moravskoslezského kraje k dodržování vyhlášených krizových opatření a mimořádných opatření.
  • Hejtman kraje žádá starosty obcí s rozšířenou působností k poskytnutí součinnosti při distribuci osobních ochranných prostředků do škol, školských a vzdělávacích zařízení.