Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 11. května

  • Krizový štáb Moravskoslezského kraje bude zasedat v současném složení i po skončení nouzového stavu. Jeho zasedání se budou konat jednou týdně, a to v pondělí. V případě potřeby bude složení, případně četnost zasedání krizového štábu upravena dle potřeby.
  • Krizový štáb Moravskoslezského kraje doporučil hejtmanovi kraje spuštění objednávkového systému pro testování zahraničních zaměstnanců právnických osob a podnikajících fyzických osob, které působí na území kraje, a také pro fyzické osoby, které mají v úmyslu cestovat do zahraničí. Tento systém bude spuštěn příští týden. Osoby požadující provedení testu na onemocnění COVID-19 budou testovány v určitých hodinách na odběrových místech metodou PCR. Náklady spojené s tímto testováním si uhradí testované osoby.
  • Na území Moravskoslezského kraje stále probíhá plošné testování osob. K dnešnímu dni bylo otestováno 3 302 osob, z nich mělo 5 osob pozitivní výsledek rapidtestu a bylo odesláno na test metodou PCR. V současné době v rámci projektu jsou nedostatečně zastoupeny kategorie ve věku 15 – 24 let a muži ve věku 55 – 64 let.
  • S účinností od 11. května 2020 je zrušeno uložení pracovní povinnosti usnesením Vlády ČR ze dne 4. května 2020 č. 512 vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 227/2020 Sb., o zrušení krizového opatření.
  • Na hraničních přechodech se vyskytnuly problémy s akceptací některých vystavených potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, v této souvislosti bude společností SPADIA zabezpečeno vydání tohoto potvrzení lékařem, potřebné potvrzení může vystavit také Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, která je k tomu připravena; ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a ředitel Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj zabezpečí akceptaci potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID‑19 vystavené lékařem s tím, že není rozhodující, zda toto potvrzení vystavil praktický lékař dané osoby