Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 16. března

  • Kraj činí kroky k nákupu 500 000 ks roušek. Lidé by zatím povinně v rouškách vstupovali do některých veřejných prostor (nemocnice, úřady, atd.)
  • Kraj nakoupí 10 000 ks respirátorů 3M N95, k dispozici by je mohl mít ve středu. Směřovat budou ke zdravotníkům.
  • Dopravci, kteří v kraji zajišťují veřejnou autobusovou dopravu, musí zajistit, aby cestující do dopravních prostředků nenastupovali předními dveřmi.
  • Kraj přistoupí ke zrušení autobusových turistických linek (Praděd) z důvodu shromažďování velkého množství osob.
  • Lékaři, kteří z důvodu nedostatku osobních ochranných pracovních pomůcek uzavřeli praxi, budou muset tuto skutečnost oznámit krajskému úřadu.