Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 16. dubna

  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje vytvořil aplikaci OSC, kde je možno objednat osoby indikované k provedení testů na onemocnění COVID-19 na konkrétní odběrové místo a využití této aplikace k ukončování karantény praktickými a dětskými lékaři. Data z této aplikace budou exportována do systému ÚZIS dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. dubna 2020 č. j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN.
  • V této souvislosti bude vydáno Rozhodnutí hejtmana kraje k využívání aplikace OSC praktickými a dětskými lékaři.
  • V současnosti je možno i vyšetření na onemocnění COVID-19 tzv. samoplátců, osob, které nebyly indikovány na vyšetření praktickým či dětským lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Vyšetření samoplátců je možno pouze na odběrovém místě v Ostravě-Vítkovicích.