Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 20. března

  • Na základě rozhodnutí hlavního hygienika ČR není možné sdělovat jména osob, které byly pozitivně testovány na koronavirus.
  • Od pondělí 23. března 2020 bude navýšena kapacita laboratoří na 900 vzorků denně. Jednáme o zapojení dalších dvou laboratoří.
  • Byly aktivovány dvě odborné skupiny Stále pracovní skupiny Krizového štábu Moravskoslezského kraje, Odborná skupina analýzy situace a nasazení jednotek a Odborná skupina týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva.
  • Hejtman kraje vydá rozhodnutí o pracovní povinnosti za nouzového stavu dle usnesení Vlády ČR č. 207 ze dne 3. března 2020 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu a usnesení Vlády ČR č. 220 ze dne 15. března 2020 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. Jedná se o studenty SŠ, VOŠ a VŠ v oborech, které jsou uvedeny ve výše uvedených usneseních.