Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 23. března

  • Vyzýváme občany, aby nenavštěvovali své babičky a dědečky, které tím mohou za současné situace ohrozit. Buďte s nimi v kontaktu jiným způsobem než osobní návštěvou, zajistěte jim nákup a vše potřebné.
  • Vyzýváme provozovatele parkovišť, aby zvedli závory na parkovištích. Dotýkání se automatických tlačítek velkým množství lidí zvyšuje možnost přenosu nákazy.
  • Primátorům a starostům není možné vyhovět v požadavku na zveřejnění jmen nakažených osob.
  • První pacienti LDN z Nemocnice Frýdek-Místek se stěhují do nemocnice v Orlové. Tito pacienti jsou nejvíce ohroženou skupinou. Zatím pouze z nemocnice Frýdek-Místek, připravujeme plán reprofilizace lůžek všech nemocnic tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita nemocnic pro infikované pacienty. Bude záležet samozřejmě na šíření nákazy.
  • Kraj nakoupil 270.000 pratelných roušek, které bude distribuovat do obcí s rozšířenou působností (ORP). Starostové jednotlivých ORP zajistí jejich rozdělení, prioritně pro pracovníky ve službách (prodavačky obchodů, městská policie, hasiči…)