Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 25. března

  • Opětovně vyzýváme občany, aby nenavštěvovali své babičky a dědečky, které tím mohou za současné situace ohrozit. Buďte s nimi v kontaktu jiným způsobem, zajistěte jim nákup a vše potřebné.
  • Vyzýváme pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, pokud se u nich projeví jakékoliv příznaky nákazy, aby nechodili do práce.
  • Vyzýváme provozovatele sanitních služeb, aby při převozu pacientů dodržovali maximální hygienu, zajistili pro pacienty ochranné pomůcky a omezili počet převážených. Nejlépe pouze 1 pacient nebo pouze rodinní příslušníci (např. rodič + dítě).
  • Není možné sdělovat obcím jména nakažených pacientů. Pro medializaci jsou hranicí ORP.
  • Vyzveme ústřední krizový štáb, aby pozitivním způsobem řešil problematiku tzv. pendlerů. Dále vyzveme ústřední krizový štáb, aby všichni občané, kteří se vrací ze zahraničí do ČR přes pražské letiště se přihlásili krajské hygienické stanici a tím byla zajištěna bezpečnost (např. aby lidé po příletu ze zahraničí nejezdili vlaky např. z Prahy do Ostravy a až pak se přihlásili na Krajskou hygienickou stanici MSK).