Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 25. května

Na dole Darkov bylo v pondělí 25. května k 10:00 hod. pozitivně testovaných 154 zaměstnanců. Aktivně bylo Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS“) dohledáno dalších 58 pozitivně testovaných osob z řad kontaktů zaměstnanců OKD, a. s. Většina pozitivně testovaných je bez příznaků (51,23%), případně s lehkým průběhem onemocnění (42,86%), pouze 5,91% osob má středně těžký průběh, nikdo z pozitivně testovaných nebyl hospitalizován. KHS situaci na dole Darkov zvládá řešit svými silami, včetně dohledávání kontaktů, a to i díky Chytré karanténě. KHS v souvislosti s epidemiologickou situací na dole Darkov vydala Mimořádné opatření č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kde na území okresu Karviná

 • omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách tak, že
  • účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 100 osob,
  • je zachován odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou,
 • nařizuje zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou
  • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,
  • návštěv nezletilých pacientů,
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
  • návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v termálním stádiu nevyléčitelného onemocnění,
 • nařizuje zákaz návštěv osob v zařízeních sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou
  • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů sociálních služeb v termálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Z důvodu zvládání situace silami KHS není tudíž potřeba ohnisko nákazy uzavřít. V souvislosti s epidemiologickou situací na dole Darkov nebude hejtmanem kraje vyhlášen stav nebezpečí.

Společnost OKD, a. s. v souvislosti s epidemiologickou situací na dole Darkov pozastavila vybrané činnosti, zejména těžbu a ražbu, a přijala zvýšená hygienická opatření. V dalších dolech společnosti OKD, a. s. jsou dodržována stejná zvýšená hygienická opatření jako v dole Darkov.

Minulý týden se uskutečnil poslední výdej osobních ochranných prostředků pro poskytovatele primární péče cestou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané nemocnice a laboratoře budou osobními ochrannými prostředky zásobovány dodávkami z Ministerstva zdravotnictví ČR.