Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 30. března

  • Hejtman kraje vyzývá zaměstnance pracující v sociální službách k maximálnímu dodržování podmínek plošné karantény a minimálnímu kontaktu s dalšími osobami.
  • Krizový štáb MSK bere na vědomí informaci, že prvky kritické infrastruktury a další vybrané ekonomické subjekty budou osobními ochrannými prostředky zásobeny cestou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
  • Krizový štáb MSK konstatoval, že není v jeho možnostech zabezpečovat osobní ochranné prostředky pro všechny ekonomické subjekty v kraji.