Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 6. dubna

  • V sobotu 4. dubna 2020 byl uzavřen objednávkový systému IV, ze kterého bude uspokojeno 100% požadavků na roušky a respirátory pro zdravotnický sektor, 100% požadavků na roušky pro sociální zařízení a 50% požadavků na respirátory pro sociální zařízení.
  • Moravskoslezský kraj vytvořil nový web rychla-rada.cz. Cílem tohoto webu je usnadnit živnostníkům a firmám tuto náročnou dobu, která dopadla na jejich podnikání. Na stránkách naleznou aktuální informace o podpoře ze strany státu, EU či obcí, které se snaží podnikatelům působících na jejich území také pomoci.
  • Hejtman kraje vydá Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření, toto rozhodnutí ukládá starostům ORP povinnost zajistit objekty pro karanténu osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodů domácího násilí
  • Hejtman kraje vydá rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje k zabezpečení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. dubna 2020 č. j. MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN k vyčlenění prostorů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, toto opatření se týká Bílovecké nemocnice, a.s., Sanatoria Klimkovice, Lázní Darkov, Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. a Rehabilitačního ústavu Hrabyně.