Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Informace z jednání dne 9. dubna

  • Na území Moravskoslezského kraje došlo ke spuštění programu Chytrá karanténa, kdy na území Moravskoslezského kraje byly vyslány 4 odběrové týmy Armády ČR a 6 studentů fakulty vojenského zdravotnictví, kteří budou umístěni na územních pracovištích Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
  • Na území Moravskoslezského kraje jsou průběžně zásobována osobními ochrannými prostředky zdravotnická a sociální zařízení, včetně Lázní Darkov, Sanatorií Klimkovice, Rehabilitačního ústavu Hrabyně a Psychiatrické nemocnice v Opavě.
  • Hejtman kraje apeluje na praktické lékaře k provádění rapid testů osobám, kterým končí karanténa.
  • Hejtman kraje vyzývá praktické lékaře, aby výsledky testů na onemocnění COVID-19 neprodleně sdělovali testovaným osobám.