Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Povinnosti občanů

Omezení v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává s účinností ode dne 14. 8. 2020 od 12:00 hod. do odvolání Mimořádná opatření č. 20/2020 a č. 21/2020.

Všechny obce v kraji musí informovat občany o mimořádných opatřeních na svých webových stránkách nebo místním rozhlasem.

Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Mimořádné opatření č. 20/2020 platí pro území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost a nařizuje:

 1. Povinnost provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
 2. Zákaz příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení), s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.
 3. Povinnost provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.
 4. Vězeňské službě České republiky zajistit, aby byl zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem či zaměstnancem Vězeňské služby nejméně 2 metry

Mimořádné opatření č. 21/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Mimořádné opatření č. 21/2020 platí pro území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Jablunkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost a nařizuje:

 1. Povinnost provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
 2. Zákaz příjmu osob v zařízeních sociálních služeb (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení), s výjimkou klientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
 3. Provozování zotavovacích akcí a jiných podobných akcí za dodržení následujících pravidel:
  • zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,
  • zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,
  • zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,
  • vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,
  • omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů čí jiných osob,
  • omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.
 4. Provozování umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) za dodržení následujících pravidel:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • provozovatel zajistí, pokud je to možné, opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat kumulaci osob,
  • v zařízení se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostoru přístupných návštěvníkům,
  • zajištění dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
  • zajištění provozu šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,
  • pravidelné provádění dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
  • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
  • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.
 5. Zajištění, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku, je-li to možné
 6. Zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny, je-li to možné
 7. Přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.
 8. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, s výjimkami.
 9. Všem řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.
 10. Provádět zvýšené povrchové desinfekce všech míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob a veřejných prostranství, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např.;
  • zastávky MHD
  • místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů, hlavní vstupy do zaměstnání apod.,
  • vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.,
  • místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky,
  • vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce,
  • často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti, apod.
 11. Povinnost provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.
 12. Vězeňské službě České republiky zajistit, aby byl zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem či zaměstnancem Vězeňské služby nejméně 2 metry