Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Aktuálně

Mapu aktuálního výskytu koronaviru COVID-19 v Moravskoslezském kraji najdete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Mapa znázorňující aktuální epidemiologickou situaci v jednotlivých regionech ČR je aktualizována na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

Objednávkové aplikace a dobrovolnický portál

 

Aktuální přehled situace v ČR: COVID‑19