Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Krizový štáb a nařízení hejtmana

Krizový štáb kraje ve složení bezpečnostní rady kraje a přizvaných hostů zasedal v souvislosti s řešením epidemiologické situace způsobené koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 v době nouzového stavu na základě krizového zákona pravidelně 1x týdně. Od 12. května 2021, po ukončení nouzového stavu, zasedá na základě pandemického zákona, a to 1x za 2 týdny. V případě potřeby bude svoláno zasedání krizového štábu kraje i mimo domluvené termíny.

Stálá pracovní skupina krizového štábu kraje zasedá každý pracovní den.

Plná znění krizových opatření hejtmana vydaných době nouzového stavu jsou zveřejněna na elektronické úřední desce kraje.