Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Krizový štáb a nařízení hejtmana

Krizový štáb kraje ve složení bezpečnostní rady kraje a přizvaných hostů zasedal v souvislosti s řešením epidemiologické situace způsobené koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 v době nouzového stavu na základě krizového zákona pravidelně 1x týdně. Od 12. května 2021, po ukončení nouzového stavu, zasedal na základě pandemického zákona, a to 1x za 2 týdny.

Poslední zasedání Krizového štábu Moravskoslezského kraje se uskutečnilo 28. června 2021. Činnost štábu byla k tomuto dni po více než roce ukončena. Epidemiologickou situaci v kraji sledují jak Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, tak i Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

V případě potřeby hejtman kraje svolá mimořádné jednání Bezpečností rady Moravskoslezského kraje, případně zasedání Krizového štábu Moravskoslezského kraje.