Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Nařízení hejtmana

Plná znění krizových opatření hejtmana vydaných době nouzového stavu jsou zveřejněna na elektronické úřední desce kraje.

Doporučení hejtmana kraje

  • Hejtman kraje Ivo Vondrák doporučuje všem praktickým lékařům, lékařům poskytovatelů akutní lůžkové péče, dále pak epidemiologům KHS a ambulantním specialistům (zejména pneumolog, ftizeolog) Moravskoslezského kraje, aby odesílali všechny osoby, kterým končí jimi nařízená karanténa z důvodu cestovatelské anamnézy a byly bez příznaků nemoci k provedení vyšetření na onemocnění COVID-19, a to prostřednictvím Rapid testů, které odděleně vyhodnocují protilátky IgM a protilátky IgG.