Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Povinnosti občanů

Aktuální celostátní omezení

Covid Portál

V pátek 6. listopadu byla spuštěna pilotní verze webu Covid Portál, který srozumitelně informuje o vládních opatřeních proti koronaviru a životních situacích v době epidemie.

Omezení pohybu

Od 1. března 2021 je omezen pohyb - lidé nemohou vstoupit do okresu, na jehož území nemají trvalý pobyt nebo bydliště. Rovněž je zakázáno opouštět okres, ve kterém má člověk trvalý pobyt či bydliště. Výjimky tvoří: cesta do zaměstnání, k lékaři, na úřad (je třeba však mít u sebe patřičné potvrzení). Uzavřeny jsou všechny školy, mateřské školy, dětské skupiny. Lidé nesmějí nakupovat v jiném okrese. Pobyt v přírodě je možný jen na území dané obce. Vycházky a běh přes den je možný jen na území dané obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci je možné do 500 metrů od bydliště.

Nošení respirátorů:

  • v obchodech,
  • ve veřejné dopravě,
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • na mezinárodních letištích,
  • v autech (povinnost se nevztahuje na řidiče, kteří pojedou sami nebo se členy rodiny),
  • v nemocnicích či ambulancích,
  • v zařízeních sociálních služeb.

Chirurgickou roušku je nutné mít i při pobytu venku (nevztahuje se na děti do 2 let a na sportování).