Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Povinnosti občanů

Aktuální celostátní omezení

Covid Portál

Web Covid Portál srozumitelně informuje o vládních opatřeních proti koronaviru a životních situacích v době epidemie.

Nošení respirátorů:

Od úterý 8. června 2021 nemusí mít při výuce žáci ani učitelé roušky. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává. Stejně tak nemusí mít lidé roušku v zaměstnání, pokud lidé mají své místo v kanceláři. Opět se toto netýká společných prostor, jako jsou šatny či jídelny.

  • v obchodech,
  • ve veřejné dopravě,
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • na mezinárodních letištích,
  • v autech (povinnost se nevztahuje na řidiče, kteří pojedou sami nebo se členy rodiny),
  • v nemocnicích či ambulancích,
  • v zařízeních sociálních služeb.