Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Povinnosti občanů

Aktuální celostátní omezení

Shromažďování osob

Od 14. října do 3. listopadu platí:

 • zákaz konání hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob uvniř i venku, nejde-li o členy domácnosti a s výjimkami;
 • zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
 • zákaz pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, poutí, výstav apod.;
 • zákaz využívání sportovišť, fitness center, bazénů a koupališť;
 • zákaz návštěv zoologických zahrad, galerií, muzeí atd.;
 • uzavření restaurací, barů a diskoték, jídlo může být vydáváno přes výdejové okýnko od 6:00 hod. do 20.00 hod., lidé před provozovnou dodržují 2m rozestupy, pokud nejde o členy domácnosti;
 • v nákupních centrech není k dispozici wi-fi připojení, je zamezeno shlukování osob;
 • povinnost vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb v počtu 2 osob s výjimkou rodiče a nezletilých dětí;
 • počet osob na svatbách a smutečních hostinách je omezen na 30 osob;
 • shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest

Provoz školských zařízení

Od 14. října do 1. listopadu platí:

 • zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole s výjimkami;
 • zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, s výjimkami;
 • zákaz osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole a v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky;
 • zákaz osobní přítomnost žáků na základní škole, s výjimkou škol a tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zákaz osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách, družiny zůstávají v provozu při školách a třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (provoz takové družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o zajištění dohledu nad žákem do doby převzetí nebo odchodu žáka ze školy);
 • zákaz poskytování ubytování žákům škol a studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou;
 • mateřské školy zůstávají v provozu;
 • školská zařízení specifikovaná ve výjimkách nemají jako součást vzdělávání zpěv a sportovní činnosti;
 • v rámci opatření ministra školství se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako volné dny.

Nošení roušek

Od 21. října platí povinnost nošení roušek

 • na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce při vzdálenosti menší než 2 metry od ostatních lidí,
 • v autech (povinnost se nevztahuje na řidiče, kteří pojedou sami nebo se členy rodiny).

Od 13. října platí povinnost nošení roušek, s výjimkami:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby),
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

Zdravotní a sociální služby