Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Povinnosti občanů

Covid Portál

V pátek 6. listopadu byla spuštěna pilotní verze webu Covid Portál, který srozumitelně informuje o vládních opatřeních proti koronaviru a životních situacích v době epidemie.

Aktuální celostátní omezení

Volný pohyb osob

Plné znění nařízení vlády (PDF)

Od 23. listopadu platí:

 • zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 05:00 hod. s výjimkou cest do zaměstnání, neodkladných cest a dalších;
 • zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 23:00 hod. s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a další;
 • je nutné omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
 • povolené jsou vycházky v přírodě a v parcích, pobyt na vlastních chatách a chalupách s sportování na venkovních sportovištích (max. 6 osob, pokud nejde o členy domácnosti);
 • účast na svatbách a pohřbu je omezen na 20 osob;
 • shromáždění se může konat jen ve venkovních prostorách a může se jej účastnit nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest
 • .

Maloobchod a služby

Plné znění nařízení vlády (PDF)

Od 23. listopadu platí:

 • zákaz maloobchodu a služeb, s výjmkou prodejen se základním sortimentem a s výjimkou prodejen specifikovaných v nařízení vlády (formát PDF);
 • v obchodech, které zůstávají otevřené je omezen počet zákazníků (jeden zákazník na 15 m², prodejci musí dohlížet na dodržování 2m rozestupů mezi lidmi venku i vevnitř;
 • zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
 • zákaz kulturních či sportovních aktivit, návštěv turistických atraktivit;
 • uzavření restaurací, barů a diskoték, jídlo může být vydáváno přes výdejové okýnko od 5:00 hod. do 23.00 hod., lidé před provozovnou dodržují 2m rozestupy, pokud nejde o členy domácnosti;
 • v provozu zůstávají stravovací zařízení pro zaměstnance, u poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních apod. za dodržení daných podmínek uvedených v nařízení;
 • zákaz poskytování ubytovacích služeb, s výjimkami;
 • zákaz prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, zákaz pochůzkového a podomního prodeje, výjimku mají farmářské trhy s podmínkou dodržení daných pravidel;
 • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách v neděli, ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s výjimkou čerpacích stanic, lékáren, prodejen zdravotnického zařízen a dalších;

Nošení roušek

Plné znění nařízení vlády (PDF)

Od 21. listopadu platí povinnost nošení roušek:

 • na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce při vzdálenosti menší než 2 metry od ostatních lidí,
 • v autech (povinnost se nevztahuje na řidiče, kteří pojedou sami nebo se členy rodiny).
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby),
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

Zdravotní a sociální služby

 • Vláda ČR ukládá pracovní povinnost žákům a studentům sociálních a zdravotních oborů k zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu (plné znění nařízení vlády v PDF);
 • návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče jsou zakázány s výjimkami;
 • omezení provozu sociálních služeb a zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení pro klienty sociálních služeb.