Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo harmonogram uvolňování opatření a další dokumenty související s jednotlivými fázemi uvolňování, které nastanou 11. a 25. května. V souvislosti s návratem některých žáků do školních lavic zajistil Moravskoslezský kraj dezinfekci a ochranné pomůcky pro 159 škol a školských zařízení, které zřizuje.

Na webových stránkách ministerstva jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy jsou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte speciální linky MŠMT:

  • 771 139 410
  • 771 139 398
  • 775 866 639 - dotazy týkající se vysokých škol, vědy a výzkumu

Linky jsou v provozu od 9:00 do 18:00 hodin.

Výuka na dálku - informace pro školy a rodiče

Přijímací řízení na střední školy, jednotné přijímací zkoušky, závěrečné a maturitní zkoušky


Další zprávy