Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Důležité telefonní linky

Máte dotaz ohledně onemocnění Covid-19? Volejte: 1221

Linka ministerstva zdravotnictví pro dotazy související s pandemií onemocnění COVID-19 je v provozu každý všední den od 8:00 do 19:00 hodin, o víkendech pak od 9:00 do 16:30 hodin. Dotazy veřejnosti zodpoví proškolení medici a medičky.

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

Další linky pomoci

Bezplatná Linka seniorů na telefonním čísle 800 200 007 (v provozu od 8 do 20 hodin).
Volajícím pomůže: zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propojit se s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

Non stop služba telefonické krizové pomoci, kde je možné sdílet své aktuální psychické rozpoložení. K dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:

  • Linka důvěry Karviná: 596 318 080, 777 499 650, skype: linka.duvery.karvina
  • Linka důvěry Ostrava: 737 267 939, 596 618 908

Upozorňujeme, že tyto linky důvěry nemohou pomoci a nenahrazují speciální linky zřízené pro akutní řešení spojené s ohrožením či infekcí koronavirem, linky hygienických stanic či krizové linky státní správy.