Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Krajský úřad

S účinností od 20. dubna 2020 funguje Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě pro veřejnost v původním rozsahu úředních hodin. I nadále platí omezení osobního kontaktu zaměstnanců krajského úřadu s veřejností na nezbytně nutnou úroveň upřednostňováním písemného, elektronického a telefonického kontaktu. Veřejnost může zaměstnance úřadu kontaktovat prostřednictvím elektronické podatelny nebo telefonního čísla 595 622 222 v úředních hodinách krajského úřadu a také prostřednictvím přímých kontaktů.

 • Většinu agendy je možné vyřídit elektronicky prostřednictvím Portálu služeb.
 • Pro osobní kontakt veřejnosti se zaměstnanci na krajském úřadě je vyčleněno pouze přízemí hlavní budovy krajského úřadu (recepce, podatelna krajského úřadu, CzechPOINT, pracoviště odboru vnitra v přízemí budovy KÚ a 3 vyčleněné kanceláře pro osobní jednání a konzultace s veřejností).
 • Nadále platí povinnost bezpodmínečného dodržování hygienických a epidemiologických opatření v celé budově krajského úřadu, zejména pak:
  • povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), které brání šíření kapének (roušky, respirátory, šátky apod.). Bez nich nebude osoba do budovy KÚ vpuštěna;
  • provádění zvýšených hygienických opatření osob (mytí a desinfekce rukou) – k tomuto účelu jsou v budově krajského úřadu rozmístěny stojany s dezinfekcí;
  • povinnost podrobit se měření teploty při vstupu do budovy krajského úřadu (na recepci);
  • povinnost dodržovat vzájemný odstup osob min. 2 metry.
 • Krajský úřad provádí intenzivnější pravidelný úklid virucidními dezinfekčními prostředky (podlahy, kliky na dveřích a sedačky na chodbách krajského úřadu).

Další zprávy