Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Krajský úřad

S účinností od 20. dubna 2020 funguje Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě pro veřejnost v původním rozsahu úředních hodin. I nadále platí omezení osobního kontaktu zaměstnanců krajského úřadu s veřejností na nezbytně nutnou úroveň upřednostňováním písemného, elektronického a telefonického kontaktu. Veřejnost může zaměstnance úřadu kontaktovat prostřednictvím elektronické podatelny nebo telefonního čísla 595 622 222 v úředních hodinách krajského úřadu a také prostřednictvím přímých kontaktů. Většinu agendy je možné vyřídit elektronicky prostřednictvím Portálu služeb. Prosíme veřejnost, aby přednostně využívala mobilní podatelnu u vstupu do hlavní budovy úřadu.

Od 1. září 2020 platí na krajském úřadu tato pravidla:

 • Ve vnitřních prostorách budov krajského úřadu platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, bez nich nebude veřejnost do budovy úřadu vpuštěna.
 • Zaměstnanci úřadu musí vyzvednout návštěvy z řad veřejnosti u vchodu a po jednání je vyprovodit. Bez doprovodu není možné vstoupit do budovy úřadu.
 • Konání hromadných akcí v budovách krajského úřadu je omezena na maximálně 20 osob.
 • Nadále platí povinnost bezpodmínečného dodržování hygienických a epidemiologických opatření v celé budově krajského úřadu, zejména pak:
  • provádění zvýšených hygienických opatření osob (mytí a desinfekce rukou) – k tomuto účelu jsou v budově krajského úřadu rozmístěny stojany s dezinfekcí;
  • povinnost podrobit se měření teploty při vstupu do budovy krajského úřadu (na recepci), osoba s tělesnou teplotou 37,5° a vyšší nebude do budovy úřadu vpuštěna.
  • povinnost dodržovat vzájemný odstup osob min. 2 metry;
  • krajský úřad provádí intenzivnější pravidelný úklid virucidními dezinfekčními prostředky (podlahy, kliky na dveřích a sedačky na chodbách krajského úřadu).