Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Krajský úřad

Do 22. ledna 2021 funguje krajský úřad v omezeném režimu.

pondělí   8:00 - 13:00
středa 12:00 - 17:00
 • Žádáme veřejnost, aby kontaktovala zaměstnance krajského úřadu přednostně elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny posta@msk.cz nebo telefonního čísla 595 622 222 v úředních hodinách krajského úřadu.
 • Dále může veřejnost kontaktovat zaměstnance krajského úřadu rovněž telefonicky či elektronicky prostřednictvím přímých kontaktů, které veřejnost nalezne na webových stránkách kraje.

Na krajském úřadu pak platí tato pravidla:

 • Ve vnitřních prostorách budov krajského úřadu platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, bez nich nebude veřejnost do budovy úřadu vpuštěna.
 • Zaměstnanci úřadu musí vyzvednout návštěvy z řad veřejnosti u vchodu a po jednání je vyprovodit. Bez doprovodu není možné vstoupit do budovy úřadu.
 • Nadále platí povinnost bezpodmínečného dodržování hygienických a epidemiologických opatření v celé budově krajského úřadu, zejména pak:
  • provádění zvýšených hygienických opatření osob (mytí a desinfekce rukou) – k tomuto účelu jsou v budově krajského úřadu rozmístěny stojany s dezinfekcí;
  • povinnost podrobit se měření teploty při vstupu do budovy krajského úřadu (na recepci), osoba s tělesnou teplotou 37,5 ℃ a vyšší nebude do budovy úřadu vpuštěna.
  • povinnost dodržovat vzájemný odstup osob min. 2 metry;
  • krajský úřad provádí intenzivnější pravidelný úklid virucidními dezinfekčními prostředky (podlahy, kliky na dveřích a sedačky na chodbách krajského úřadu).